تا اینجا کار ابلاغیه هم انجام شد و ابلاغیه ارسال بشه وتا ۵روز وقت دارن اعتراض بزنن و ۲ونیم میلیون بریزن بحساب کارشناسی برای کارشناسی مجدد که میگن فایده ی نداره و درکل ملکها بازداشت کردم...