زود گذشت گذر زمان برای من وتو دختر نازنینم ...چه زود بزرگ‌شدی وارد… https://t.co/PMYqENjIei .