بالاخره بعداز مدتا ایمیلی که برای دریافت اصل کارت به یکی از شعبات… https://t.co/9VDmbAWPG7 .