چندساله کنار خودمه و این چندسال بدگویی حتی نکردم اصلا تمایل نداره بره پیش پدرش طوریکه زنگ هم بزنه نمیخاد جوابشو بده .