امروزمزایده مهریه انجام دادیم هرچندوکیلشون دستور توقف دادن. ولی گفتن مزایده انجام شده رفت برای‌حسابداری نمیدونم دیگه میتونن کاری کنن یانه .
مزایده مهریه چیه؟! ‎- MaryaM
@mimbs خانمی مهریمو گذاشتم اجرا واینکه ایشون حدود ۸۰۰میلیون ارث بهش رسیده بنامشه و از طریق اسناد اموالش رو بازداشت کردن که مهریه منو بده .وبه اندازه مهریم اگر کسی بخره پول نقد وگرنه که به اندازه از ملکی که بنامشه بنام من میکنن... ‎- elahep8387
من فکر می کردم ارث جزو تقسیم اموال نمیشه ‎- Myri∂m
@myriam: نه عزیزم جزاموال میشه بخصوص که انحصاروراثت وبنامم شده باشه... ‎- elahep8387