چقدر حرف زد یکدفه دیدم صداش قطع شد بیهوش شد ازخستگی .

2015-2016 Mokum.place