میگفتن نداره چیزی هنوز تکلیف مالش معلوم نیست ...حالا دیدم سند بنامشه حتی ماهی چقدرم اجاره میگرفته ولی کارتش دست برادر بزرگش بوده اون براش بقول خودشون پس لنداز میکردن...آخه اگه پسرتون ادم نبود اگه خودتون بهش سهمشو اجارشو نمیدادید چرا مسبب بدبختی دونفر دیگه شدید