امروز رفتم پیش روانپزشک گفت نامه رو دادم بهشون دوشنبه هفته قبل احتمالا خودش نبرده نامه رو پزشک قانونی .