#پیاده روی#حلقه#وزن#چهارشنبه_۹۵/۵/۶ https://t.co/gZrIQ48jRC .