ولی چه بد که فیلتره
فیلتر نیست که ‎· وحید معمولی
چرا با فیلترشکن اومدم من،بدون اون باز نشد ‎· ayda
به سختی باز میشه بدون فیلتر شکن وگرنه فیلتر نیست ‎· پرگار
نه پرگار برای من رفت تو صفحه پیوندها ‎· ayda
نه بابا، بازه...خدا نکنه فیلترش کنن ‎· روانشناس
راستی سلام :) ‎· روانشناس
خوش اومدی، یعنی خوش برگشتی :) ‎· روانشناس
تشکراتت روان شناس :) ‎· ayda