حرفهای چهار پنج ماه رو باید خلاصه وار در سه ساعت بگیم بهم دیگه،وقت کم میاریم که
در حد وسع، بکوش ‎· سو:دی
@sooooodi سخته واقعا جزییات رو باید حذف کنم :))))) ‎· ayda
@elaheyedarya: آفرین ‎· سو:دی