حرفهای چهار پنج ماه رو باید خلاصه وار در سه ساعت بگیم بهم دیگه،وقت کم میاریم که
در حد وسع، بکوش ‎- سو:دی
@sooooodi سخته واقعا جزییات رو باید حذف کنم :))))) ‎- ayda
@elaheyedarya: آفرین ‎- سو:دی