خوششم نمیادا اما چه اصراریه کیمیا ببینم آخه
جالبه همه مي بينن همه هم فوش ميدن :))) ‎· ترانه لایف
@narges-esf خودآزاری دارم دارن :))))) ‎· ayda