خوششم نمیادا اما چه اصراریه کیمیا ببینم آخه
جالبه همه مي بينن همه هم فوش ميدن :))) ‎- ترانه لایف
@narges-esf خودآزاری دارم دارن :))))) ‎- ayda