وای از صبح مدام میپرسه چرا کیمیا تصادف کرد ،دیگه موهای سرمو میخوام بِکنم از دستش
:)) ‎· farzaaneh