Avatar for elaheyedarya

پاییز و‌ زمستون رو دوست دارم اما دیگه وقتی به بهمن ماه میرسیم خسته میشم از روزهای ابری

Comment
ای بابا! همین بهمن که شد بد شد ؟ ما بهمنی های مظلوم ‎· رهــــــــرو™
Comment
@rrahro پسر خودمم بهمن ماهی هستش خودمم اسفند :))خب الان چند روزه هوا ابریه افسردگی گرفتم ‎· ayda
Comment
ماشالله، پسر اونم بهمنی // به به حتی / زنده باشه زیرسایه پدر مادر ‎· رهــــــــرو™

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10