بچه رو با پدرش فرستادم بیرون که بشینیم کارامو انجام بدم،گفتم یه چایی بخورم بعد،یکیشو که خوردم گفتم دوتاش کنم بعد،اونم که خوردم گفتم بیام اینجا رو چک کنم،اینم تموم شد،دیگه چه بهونه ای بیارم الان