همین روزهاست که گل هاش وا بشن
IMG_20160201_172535-01.jpeg.jpg
هووورا هووورا ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash گلهاش ریزن یه دونه هورررا کافیه براش :))))) ‎- ayda
همونان ک گلاش شبیه ، گل های مصنوعی خمیری شکله ؟ ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash نمیدونم منظورتون کدوماست،ولی گلهاش ریز ریز کنار هم و نارنجی سیر هستش ‎- ayda
نبینم متوجه نمیشم اینقد خنگم :)) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash گلهاش وا بشن عکسشو میذارم :))) ‎- ayda
ینی میخوای بگی اسمشو نمیدونی عایا ؟ :)) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash نه نمیدونم مامان بزرگم بهم هدیه داده بود ،یبار از یکی شنیدم اسمش مرجان هستش نمیدونم درست هستش یا نه :) ‎- ayda
اگ اونی ک فکر میکنم باشه ، خونه مادربزرگم صورتیش و خونه خالم سفیدش هست :دی ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash اینم رنگش مابین قرمز و نارنجیه :) ‎- ayda
عه ازینا منم رو میزم دارم، مگه گل میده ؟ ‎- رهــــــــرو™
@rrahro آررره گل میدن ‎- ayda
خوشگله ‎- جولیا پندلتون
برگای مال من رو به پایین هستن و یه کم پهن تر! چقدر به چقدر آبشون میدید ؟ @elaheyedarya ‎- رهــــــــرو™
@rrahro بخاطر کود هستش بنظرم ‎- ayda