حالا اگه یوقتی دلمون خواست خودمون رو براتون لوس کنیم چطوری اکانت رو پاک کنیم اینجا :)))
دیگه نازکشی و این خبرا نیست آیدا. موشکه که طرفت میاد اینبار:)) پایین ستینگ هستش ‎· نیالا
@nialak پس لوس نمیشم دیگه :دی ‎· ayda