ما دو تا
IMG_20160204_202107-03.jpeg.jpg
لاغر شدیا / نه؟ ‎- sousan
جانمم :*:* ‎- MaryaM
@sousan اره سوسن اما هنوزم جا دارم برا کم شدن :) ‎- ayda
@mimbs :*** ‎- ayda
@sousan تو چی هنوزم ادامه میدی سوسن؟ ‎- ayda
دوباره تازه شروع کردم :\ وزنم باز زیاد شد هق هق ‎- sousan
@sousan بیا خام گیاهخوار شو خوبه خیلی ‎- ayda
شما اگه افتخار بدی مارو ساب کنی ما سوالاتی بپرسیم از شما در دایرکت :)) ‎- sousan
@sousan ببخشیداز تنبلیم نسابیده بودمت،سابیدمت هه هه ‎- ayda
ای جان :ط ‎- شرجیــ نشین ™
@sharjineshin ممنون:) ‎- ayda