ما دو تا
IMG_20160204_202107-03.jpeg.jpg
لاغر شدیا / نه؟ ‎· sousan
جانمم :*:* ‎· MaryaM
@sousan اره سوسن اما هنوزم جا دارم برا کم شدن :) ‎· ayda
@mimbs :*** ‎· ayda
@sousan تو چی هنوزم ادامه میدی سوسن؟ ‎· ayda
دوباره تازه شروع کردم :\ وزنم باز زیاد شد هق هق ‎· sousan
@sousan بیا خام گیاهخوار شو خوبه خیلی ‎· ayda
شما اگه افتخار بدی مارو ساب کنی ما سوالاتی بپرسیم از شما در دایرکت :)) ‎· sousan
@sousan ببخشیداز تنبلیم نسابیده بودمت،سابیدمت هه هه ‎· ayda
ای جان :ط ‎· شرجیــ نشین ™
@sharjineshin ممنون:) ‎· ayda