این هوای طوفانی و ابری و نم نم باران بیشتر تداعی کننده پاییزه تا زمستون
کجایی که اینقد هوا خوبه:(( ‎- farzaaneh
@farzaaneh آذربایجان غربی ‎- ayda
@elaheyedarya: هووم.عالی.لذت ببر ‎- farzaaneh