Birine ihtiyaci olmak ne guzeldir ne de romantik, sadece aci vericidir...