T A N Y A --- Düşman ulaştı Moskova kuzeyinde Yakroma'ya / ve güneyinde Tula şehrine. / Ve kasımın sonu / ve aralık ayının ilk günlerinde / harcamış bulunuyordu ihtiyatlarını / bütün cephe üzerinde. / Ve aralık ayının ilk günlerinde, / en nazik safhasındaydı durum. / http://elestirelmedyagunlugu.blogspot.com/2010/07/tanya.html
11077432_751191438326838_782634049808915112_o.jpg