Hilmi Yavuz: Faşizmine, ırkçılığına, şimdi yalancılığı ve karaçalma vasıflarını da ilave etti Alev Alatlı! http://t24.com.tr/haber/hilmi-yavuz-fasizmine-irkciligina-sim...
page_hilmi-yavuz-fasizmine-irkciligina-simdi-yalanciligi-ve-karacalma-vasiflarini-da-ilave-etti-alev-alatli_068244390.jpg
İnsan gerçekten hayret ediyor: Bir ‘aydın' nasıl bu kertede paçozlaşabilir? Alev Alatlı'dan söz ediyorum. ‎· Elestirel Gunluk