Devletin mahrem tarihi | Kaos GL Haber Portalı "Özel Harekat, Özel Harp Dairesi, Özel Tim, ne olursa olsun ille de özel; yani gizli, mahremine dokunulamaz olan devlet unsurları. Tarihimiz kadar eskiler." http://kaosgl.org/sayfa.php?id=21022
Şimdi kaç cinayetin faili, kaç işkence tezgahının başında bulunmuş adam irilerinin Kürdistan’da bir kez daha zuhur edip sanatlarını kaldığı yerden sürdürdüklerini görüyoruz. Kartlaşmış, ‘cik’ lerini katliam kapılarında bırakmış Mehmetler. Bir kez daha aynı yordamla aynı devletin hizmetinde tekbirlerle, kurt başlarıyla hayatımızın surlarını zorluyorlar. ‎· Elestirel Gunluk