6 Mart 1920: Bir ırkçılık abidesi olan Ömer Seyfettin öldü "Ömer Seyfettin, kimilerince "Türk hikâyeciliğinin" öncülerinden olarak adlandırılır. Kendisi İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin önde gelen bir üyesi olarak hayatı boyunca ulus devlet projesinin peşinden koştu ve kitleler arasında Türklük bilincini yaymaya çalıştı. Yazdığı hikâyelerin hepsinde ağır bir ırkçılık, milliyetçilik, yabancı düşmanlığı, kin ve nefret duyguları hakimdir. " http://marksist.org/icerik/Yazar/4091/
4091_5.jpg.jpg