Alın payınızı kanımızdan / ve defolup gidin / -- Mahmut Derviş