Hahahah
ha ha..çok hoş.)tarantino doktor:) yok o deil, neysee.. ‎- neferteti