13083122_247718228916547_1590292895191530108_n-copy.jpg.jpg
O bozulmus Turkcedir yahu! ‎- Elestirel Gunluk
dağ türkçesidir o :) ‎- eass
Kurtçadır o ‎- Hell
Pastirma sandim ya lan ‎- bigsu
Pastirma sandim ya lan ‎- bigsu şsdlfksdşflksdf ‎- fikri sabit