13083122_247718228916547_1590292895191530108_n-copy.jpg.jpg
O bozulmus Turkcedir yahu! ‎· Elestirel Gunluk
dağ türkçesidir o :) ‎· eass
Kurtçadır o ‎· Hell
Pastirma sandim ya lan ‎· bigsu
Pastirma sandim ya lan ‎- bigsu şsdlfksdşflksdf ‎· yavuz hırsız