Kadri Gürsel on Twitter "“Halkı birbirine karşı kin ve düşmanlığa sevkedenler gerçekte rejimin sahipleridir. @ceydak ve @hikmetcetinkaya suçsuzdur #JeSuisCharlie”" https://twitter.com/KadriGursel/status/725663358502981632
0zaubQKQ_400x400.jpg.jpg