Bir diyalog: -Neden islamfobiksin? -Çünkü islam, insanfobik bir dindir