Bir toplumdaki problemleri anlamak istiyorsanız o problemler sonucunda mağdur olanlara değil o problemlerden yarar sağlayanlara bakın.