"Akademisyen olmak, entelektüel olmayı beraberinde getirmez, hatta çoğu zaman engeller. Çünkü akademisyen, şablonlar, kurallar içinde düşünür. O bir devlet memurudur ya da üniversite çalışanıdır özünde. Çoğu zaman bırakın entelektüel olmayı, bilim insanı bile değildir. Ȍzgür bilimi değil, “sistemin bilimini” üretir; özgür nesnel tarihi değil, resmi tarihi yeniden üretir. Kendisine sunulan kurallar, şablonlar içinde düşünür. Yani beyninin içi parsellenmiştir. Ȍzgür düşünebilmesi için tüm bu duvarları yıkması gereklidir.....
a348d983.jpg
Güncel köşe yazarı gazetecilerden de entelektüel çıkmaz, ya da çok az çıkar. Bunlardan çıksa çıksa kapitalist sistemin ideolojik avukatlığını yapan 'aydınlar' çıkar. Köşe yazarlarının yüzde 95’i 'Şu şunu demiş.', 'Bu bunu yapmis'tan yola çıkarak güncel olayları ve iktidar sahibi kişilerin davranışlarını yorumlarlar. Aslında bunların yazdıklarının çoğu, herhangi bir kahvehanede yapılan yorumlardan öte değildir. Gazeteciler işte bu nedenle genelde sistemi, resmi ideolojiyi değil; hükümeti ve kişileri tartışırlar. Güncel olaylar, çoğu zaman insanı bir ırmak gibi sürükler ve onu körleştirir; olaylara yukarıdan bakmasını da engeller. Entelektüel, sürekli güncel olayları yazarak, güncel olaylardan yola çıkarak hayatı yorumlamaz. O güncelin farkındadır, önemli olayları izler, ama hayatı açıklarken, güncelin ötesinde yalnızca olaylardan hareketle değil, kavramlarla yorumlayarak düşünür. Yani bir çeşit kuşbakışı yapar. O, yalnızca yaşadığı bölgeden dünyayı yorumlamaz; yaşadığı bölgenin koşullarını dünya ile bütünleştirir ve derin yorumlar yapar." Erol Anar ‎· Elestirel Gunluk
Güzel argüman sunmuş ‎· selimov
akademi disi entelektueller akademisyenlerin yazdiklarini okuyup dinleyerek entelektuel olurlar zaa ‎· seyif
Bence pek güzel bir argüman sunamamış. Kendi düşünceni saran çizgileri yok etmeye çalışmak ya da en azından genişletmek özgür düşüncenin temelidir, burada yaptığı şey başkalarının düşüncelerinin sınırlarını eleştirmek, bu bir yöntem değil. Başkalarının hatalarını göstermek seni doğru yapmaz, çok yapılan bir hata ve bence çok sığ. ‎· serdar,ben
Olması gerekenle varolan arasındaki tespit biraz modern biraz dejenerasyon eleştirisi. Özgür düşünceyle alakası eleştiriden öte değil. Bağlamda bakıldığında güzel tespit diyebilirim. ‎· Göktuğ
@serdarben: suçlar ve geneller tavrı rahatsız edici, ama iddasını desteklemek için ortaya attığı idda mantıklı ‎· selimov