Kötülüklerin / Büsbütün egemen olduğu / Namussuz bir çağ bu / Biliyorsun ! / Cemal Süreya