Spinoza neden hala önemli? "Dini bağnazlık döneminde, Spinoza’nın entelektüel özgürlüğü korkusuzca savunuşu her zamankinden çok daha anlamlı. 1656 Haziran’ında 23 yaşındaki Bento de Spinoza, Amsterdam’ın Yahudi birliğinden aforoz edildi. Bu, topluluk tarafından verilen en ağır cezaydı (herem). Günümüze kadar ulaşan uzun ve aşağılayıcı bir belge, genç adamın “iğrenç sapkınlıklarından” ve “korkunç eylemlerinden” bahseder. Topluluğun liderleri, hahamlara danışarak ve Spinoza’nınDaha fazla…" http://www.dusunbil.com/spinoza-neden-hala-onemli/
spinoza-1.jpg.jpg
Spinoza’nın felsefesi, İbrahimi dinleri gönderen Tanrı’nın inkarına dayanır. Onun tanrısı yüce ve ilahi bir tanrının psikolojik ve ahlaki özelliklerinden yoksundur. Spinoza’nın felsefi başyapıtı Etika’daki Tanrı (Deus) insana benzemez. İnançları, umutları, tutku ve duyguları yoktur. Spinoza’nın tanrısı, iyi ve bilge olmadığı gibi, yalnızca emirlerine uyanları ödüllendiren; kötü yola sapanları cezalandıran bir kanun koyucu da değildir. Spinoza için tanrı doğadır; var olan her şey doğadır (“Deus sive Natura” [Tanrı ya da Doğa[ demiştir). Doğa’nın üzerinde hiçbir şey yoktur ve doğanın düzeninde bir sapma söz konusu değildir. Mucizeler ve doğa üstü olaylar imkansızdır. ‎· Elestirel Gunluk
Doğada değerler yoktur. Aslında hiçbir şey iyi yada kötü değildir. ‎· Elestirel Gunluk
Spinoza, sıklıkla Panteist olarak etiketlendirilir; fakat ona Ateist demek çok daha doğru olacaktır. Spinoza, doğayı ilahlaştırmaz. Doğa,tapınmaya gidecek bir korku ya da dini saygının nesnesi değildir. “Bilge insan, doğayı anlamaya çalışmalı, bir aptal gibi ağzı açık bakmamalı ona”, der ‎· Elestirel Gunluk