Sosyal medya, evcilleştirilmiş insan, boğucu hiçlik | Emek Erez "Son dönem çok tartıştığımız konulardan birisi de sosyal medya ve internet kullanımı. Genellikle bizim gibi otorite baskısının yoğun olduğu toplumlar açısından düşünüldüğünde Twitter, Facebook gibi sosyal iletişim ağlarının bilgiye ulaşma açısından işlevsel olduğu…" http://www.edebiyathaber.net/sosyal-medya-evcillestirilmis-in...
emek-erez.jpg.jpg