من بى تو چون دنیاى بى شاعر خطرناکم/ من بى تو واویلاست دنیا بى تو واویلاست

2015-2016 Mokum.place