آنقَدَرها مرد هستم تا بمانم پای تو/ می‌توانم مایه‌ی ـ گهگاه‌ـ دلگرمی شوم‌
مبنای انتخاب شعرا چیه؟:دی ‎· zYa-Bushehr
چطور؟ بیشتر دلیه @zya ‎· الهام سادات
هیچی همینطوری:) ‎· zYa-Bushehr