آنقَدَرها مرد هستم تا بمانم پای تو/ می‌توانم مایه‌ی ـ گهگاه‌ـ دلگرمی شوم‌
مبنای انتخاب شعرا چیه؟:دی ‎- zYa-Bushehr
چطور؟ بیشتر دلیه @zya ‎- الهام سادات
هیچی همینطوری:) ‎- zYa-Bushehr