٢ سالم بيشتر فرفر نبودم ... كمرنگ آقا ... كمرنگ :)))
به به ببین کی اومده :D ‎· مـِـهدی❆
:))) قربان شما ... اصلا كلي اميدوار شدم به اينجا با اين جمله ... خير ببيني جوون :))))) ‎· الي زابت
:)))))) ‎· مـِـهدی❆
فدااااا، چه خوووب كه اومدي :** ‎· محيا
شما از نظر ما فرفریا فرفری نیستی اسمایلی علی پروین :))) ‎· Dariche