٢ سالم بيشتر فرفر نبودم ... كمرنگ آقا ... كمرنگ :)))
به به ببین کی اومده :D ‎- مـِـهدی❆
:))) قربان شما ... اصلا كلي اميدوار شدم به اينجا با اين جمله ... خير ببيني جوون :))))) ‎- الي زابت
:)))))) ‎- مـِـهدی❆
فدااااا، چه خوووب كه اومدي :** ‎- محيا
شما از نظر ما فرفریا فرفری نیستی اسمایلی علی پروین :))) ‎- Dariche