ميگه نكنه بچه دار بشيم ،ما هم نياييم :))))))
آقا تبریک میگم :)) ‎· Douddii
:))) مباركه صاحبش ... ‎· الي زابت