پيكسل شعر "گر براني نرود ، ور برود بازآيد " ام گم شد تو مترو!! هر فرنسوي پيداش كرد بدونه مال منه !! :( غمگين شدم اصلا ...
اخه فرانسوی با اون گلوهای خسته چطوری بخونن :)) ‎· Dariche
:)) ‎· الي زابت