اومدم توییتر ترک کنم ولی خب بدون جایگزین که نمیشه، خوبیش اینه توییتر شلوغ شده، اینجا همون حس خوب خلوتی و غریبه بودن داره
شما کودوم عرفونی؟! ‎· RokhSaare
@rokhsaare جعبه به سر، همیشه همین عرفون بودم ‎· ErFUN