موقع نهار اومده نشسته کنارم، آروم میگه یه دختر خوب پیدا کردم برات، قصد ازدواج نداری؟ :)))