пара фоток со вчерашнего http://friendfeed.com/eugene/9d84a05e