سلام بیست و هفت دی نود و چهار اولین پست در اولین روز پسابرجام
سلامعلکم ‎· Noosha
اوه :)) ‎· mostafa
@noosha عه! سلام ‎· علیرضا اکسیر
@mostafa: آخی :ی ‎· علیرضا اکسیر