چند ساله از #فرفر گذشته و چقدر تغییر کردیم. از یک طرف هنوز همون حس پسر جوانی رو دارم که می اومدم تو فرفر و حرف دلم رو میزدم، از یه طرف دوست دارم خودم باشم، خود واقعیم، بدون فیلتر، بدون سانسور. با اون عده از بچه هایی که بیرون فرفر شناختم، با اون دوستهایی که با نقاب باهاشون همکاری کردم، یا اون فرفریهایی که حتی باهاشون همکار شدم ولی اونا منو نمیشناسن، چیکار کنم؟ نقابمو بردارم یا نه؟
ما که دیگه این آخرای فرفر تنبون هم برامون نموند چه برسه حجاب :)) ‎· Noosha
اعتراف کنه بره پی کارش خب :)) ‎· adomide
نوشا:))) ‎· roshanak
والا روشنک دروغ میگم ؟ :)) ‎· Noosha
تکرار کامنت نوشا ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
نه نوشا:)) ‎· roshanak
کامنت اول :))) ‎· شرجیــ نشین ™