اوه آهنگ نمیشه گذاشت؟
چرا دکتر جان انگار می‌شه: https://mokum.place/italia/122250 ‎- Bertrand-Gholi
اما انگار یکم دردسرش زیاده حالا شاید یه راه آسون‌تر هم پیدا بشه ‎- Bertrand-Gholi
اینو ‎- @vanik