از بس از جیملم استفاده نکردم, دیوث سوالهای عوضی میکنه. جالبه که دوتا شماره آخر تلفنم داره ولی بازم نشد
دکی دو تا فجش آبدار واسه خمینی بفرست جیگرمون حال بیاد ‎- bbsa
حتما.. بزار اول ببینم میتونم آپلود کنم اول... ‎- ♕Dr. Eynollah ♕