از بس از جیملم استفاده نکردم, دیوث سوالهای عوضی میکنه. جالبه که دوتا شماره آخر تلفنم داره ولی بازم نشد
دکی دو تا فجش آبدار واسه خمینی بفرست جیگرمون حال بیاد ‎· bbsa
حتما.. بزار اول ببینم میتونم آپلود کنم اول... ‎· ♕Dr. Eynollah ♕