اگه اسمشو یکمی تغیر بده از Mokum به Mahkum دیگه همگی محکوم اعلام میتونیم بشیم.