حالا دارم بین توییتر, فسیبوک و مکام پرسه میزنم
توییتر که باز نمیشه دکتر ‎· murmurous
الان آقای آلبالو دارند میتونند ‎· ♕Dr. Eynollah ♕