حالا دارم بین توییتر, فسیبوک و مکام پرسه میزنم
توییتر که باز نمیشه دکتر ‎- murmurous
الان آقای آلبالو دارند میتونند ‎- ♕Dr. Eynollah ♕