بچه ها این مرتضا پاشایی با چه آهنگی معروف شد؟
یکی هست ‎- Mardetanha
نمیدونم چرا بیادش افتادم چندتا آهنگاشو گوش میکردم, جالبتر ستار یه آهنگی خونده سبکش مثل پاشایی هست. ‎- ♕Dr. Eynollah ♕
آهنگاش بد نبودند وقتی شکست عشقی بخوری خوبه ‎- Mardetanha