به تركه ميگن بيشتر آمار سكس بين ساعت ٥-٧ صبح اتفاق ميفته، تركه ميگه معلومه، اگه يكي من رو اون ساعت بيدار كنه قطعا ميكنمش
:))))))خیلی خوب بود ‎· نآمیرآツ